Tradiotional Meddicine

روشهای درمانی در طب اسلامی:

روشهای درمانی در طب اسلامی:

  • حجامت(دفع مواد اضافی و زائد و فاسد موجود در خون)
  • حقنه (تنقیه کردن)- وارد کردن دارو از طریق روده بزرگ
  • انفیه (سعوط) – وارد کردن دارو از طریق بینی و خروج مواد زائد از طریق بینی با ایجاد عطسه و یا از طریق حلق
  • استحمام
  • استفراغ
  • داغ کردن موضع (الکی)
  • عسل
  • نوره
  • ماساژ

خدمات رایگان

مشاوره و ویزیت

 

محصولات رایگان

هدایای سنتی

 

آموزش رایگان

دوره مزاج شناسی