Tradiotional Meddicine

رایحه درمانی

یکی از روشهای درمان در طب سنتی رایحه درمانی است. از اسفند دود کردن که قدمت فراوانی دارد و اکثریت مردم بر این باورند که تاثیران فراوانی دارد می توان به این باور رسید که در درمان می توان رایجه بسیاری از گیاهان و مواد معدنی استفاده کرد. بخوز اسفند و اوکالیپبوس و رایحه خوش گل محمدی و گلاب برای همگان خوش است.

خدمات رایگان

مشاوره و ویزیت

 

محصولات رایگان

هدایای سنتی

 

آموزش رایگان

دوره مزاج شناسی