• با اينکه مي دانم دوست داشتن گناه است دوستت دارم  با اينکه مي دانم پرستش کار کافر است مي پرستمت  با اينکه مي دانم آخر عشق رسوايي است عاشقت مي شوم  پس گناهکارم ، کافرم ، رسوايم ولي همچنان دوستت دارم

    با اينکه مي دانم دوست داشتن گناه است دوستت دارم با اينکه مي دانم پرستش کار کافر است مي پرستمت با اينکه مي دانم آخر عشق رسوايي است عاشقت مي شوم پس گناهکارم ، کافرم ، رسوايم ولي همچنان دوستت دارم

Bloodletting

Visited Count : 446
Publish Date : 10/11/2015
Source :
Post Comment
Name :
Email :
Comment :
Post Comment
Member Comments
Priority
Email
Description
Send